PlasmaPen Behandling i Täby

botox

En ny kosmetik icke-invasiv behandling med plasmaljus för huduppstramning!

Behandlingen med Plasma Pen görs främst på ögonområdet och metoden påverkar enbart hudens översta lager (=Epidermis), till skillnad från tidigare kända metoder.

Om Plasma Pen

Plasma är enligt fysiken ett aggregationstillstånd av materia. Om en gas värms tillräckligt mycket separeras elektronerna från atomkärnorna och ett plasma bildas. Ett plasma kan därför sägas vara en gas av laddade partiklar. Plasma är det vanligaste tillståndet hos den synliga materian i universum.

På jorden förekommer plasman naturligt i blixtar och eldslågor samt i tekniska apparater som lysrör och plasmaskärmar. Plasma upptäcktes först 1879 av William Crookes och han kallade det för lysande materia.

Behandling med Plasma Pen

Denna är en helt ny behandling för huduppstramning eller “Skin Tightening”. Metoden använder sig av en elektrod som producerar en mycket liten “Plasmablixt” som, utan att vidröra huden, hoppar från elektrodens spets till huden och låter hudens yta avdunsta.

Dessa mikro-/millimetersmå avdunstningar gör huden tightare i området. Huden stimuleras av impulserna som endast påverkar huden där det finns fukt. Om det inte finns någon fukt i huden så fungerar inte behandlingen. Med Plasma Pen kan vi strama upp och jämna ut huden utan användning av filler, botox eller kirurgi.

Behandlingen utförs efter mycket noggrann analys av huden, kontroll av kontraindikationer, kundinformation, samtycke och efterbehandlingsråd m.m.

Innan en behandling påbörjas behöver området bedövas.

Hudföryngring på klinik i Stockholm
Effekter på huden

Elektroden berör inte huden och det utvecklas ingen form av ström eller värme på huden. Själva elektroden blir inte heller varm. Efter behandlingen bildas bruna torra prickar på huden som består av intorkad hud. Dessa kommer att försvinna efter ca 5-7 dagar.

Sår och ärr bildas inte eftersom behandlingen enbart påverkar hudens allra översta skikt och därmed lämnas hudens barriär oskadd. Behandlingen leder till en eliminering av hudens allra översta skikt varpå ett stramt nytt hudlager bildas.

Om behandlingen

Hudområdet som ska behandlas rentvättas därefter appliceras en bedövningskräm i ca 30-45 min innan behandlingen påbörjas. Handstycket förs sedan närmare hudens yta och skapar plasmapulsar som orsaker små bruna prickar på hudens yta.

Behandlingen upprepas i ett visst mönster över huden och resulterar i omedelbar sammandragning/uppstramning av huden. Ingen värme alstras, inga skador på hudens djupare lager inträffar varpå risken för sår eller ärrbildning i princip helt elimineras. Man känner en viss låggradig smärta i sb med att pulsarna träffar hudens yta. Smärtan är högst kortvarig.

Behandlingen kan ta mellan 30 och 75 min beroende på området som ska behandlas. Antal behandlingar som behövs för att uppnå ett optimalt resultat varierar beroende på svårighetsgraden av hudens förslappning, veck och linjer liksom på hudens förmåga till sammandragning vilket i sin tur är beroende på patientens ålder. I normala fall är 2-4 beh oftast tillräckliga, med 6 veckors intervall.

Resultat

Hudområdet stramas upp markant och resultatet håller sedan i upp till 2 år.

Efter behandlingen

En svullnad kan förekomma 3-5 dagar efter behandlingen som sedan avklingar långsamt. De ytliga skorporna försvinner i regel 5-7 dagar efter behandlingen och bör under tiden täckas med en spec kräm. Lätt rodnad kan kvarstanna upp till i några veckor innan hudens färg normaliseras helt, oftast 2 mån senare.

Individuella variationer i läkning kan dock förekomma. Ingen blödning förväntas. Uppstramning av ögonlock ger svullnad av varierande grad i 3-5 dagar.

Möjliga behandlingsområden:

  • Panna
  • Övre Ögonlock
  • Nedre ögonlock och området under ögonen
  • Överläpp och runt mun
  • Hals
  • Dekolletage
  • Hamsterpåsar