Boka Covid-19 antikroppstest hos Läppoteket

Test som visar om du har virus i kroppen just nu

Både IgM och IgG är immunglobulin som produceras av immunsystemet för att ge skydd under 2019-nCoV. Vissa patienter med negativa resultat i nukleinsyratest visar positivt i IgM-test, vilket indikerar att IgG / IgM- detekteringen är en av de effektiva metoderna för diagnosen 2019-nCoV.

Nivån av IgM-antikropp börjar stiga efter 1 vecka efter den initiala infektionen, medan IgG förekommer senare än IgM (vanligtvis på 14 dagar efter infektion) och kan pågå i 6 månader eller till och med flera år, vilket betyder att IgG fungerar som en indikator av tidigare infektion. Misstänkta patienter som är infekterade av 2019-nCoV kan snabbt identifieras genom samtidig övervakning av IgM och IgG. Under utbrottsperioden 2003-SARS och 2016-Zika användes IgM / IgG-antikroppsdetektering som en av de rekommenderade diagnosmetoderna.
– Specificitet:> 97% – CE-certifikat

IgM = Betyder att det finns antikroppar, alltså att du har virus i kroppen just nu. IgG = Betyder att du har haft virus tidigare. C = Negativt

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheterna

Håll avstånd och ta personligt ansvar
Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Tvätta händerna ofta.
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Allmänna villkor

Du som kund/patient har självmant valt att ingå i ett antikroppstest hos Läppoteket AB. Detta är ett snabbt och enkelt test som är högaktuellt runtom hela världen, detta kan ni läsa mer om under punkt 1 ”Beskrivning av antikroppstest”. Testet är godkänd och CE-märkt av vår leverantör.
Läppoteket AB ger enbart svarsresultat utifrån test-kit och har ingen skyldighet för kund/patient gällande vidarebehandling eller något annat.